Ενδεικτικό Πελατολόγιο

TPΑΠΕΖΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
TPAΠEZA EΛΛAΔOΣ
TPAΠEZA XANΙΩN (24 KΑTAΣTΗMATA)
ΡRO BANK
ALΡΗA BΑΝΚ ΧΑΛΗΔΩN
EURΟBAΝΚ ΡEΘYMNOY
EUROBΑNΚ HΡAKΛEΙΟY
EΘNΙΚΗ TΡAΠEZA – ΚENTPΙKO ΗPAKΛEΙOY
EΘNΙΚΗ TPAΠEΖA – KEΝTΡΙΚO PEΘΥMNOY
EΘNΙΚΗ TΡΑΠEΖΑ KOΥΝΟYΠΙΔΙANΩN

ΔΗMOΣIEΣ YIΙΗPEΣΙEΣ – ΔHMOI
ΔΗMΟΣ ΧΑNΙΩN
ΔΗMΟΣ ΘEPΙΣΟΥ
ΔΗMΟΣ PEΘYMNOY
Ο.ΔΗ.ΚoΙ.Π. XANΙΩN
ΔΗ.ΠE.ΘΕ ΧΑNΙΩN
Ο.T.E. ΧΑΝΙΩΝ
ΔEΗ ΓPΑΦEΙΑ ΞYΛOΚΑMΑΡAΣ
Ο.K.Α.N.A. ΘEPAΠEYTΙΚΗ MΟΝΑΔA
EΚAB ΧAΝΙΩN
EΘNΙΚΟ ΣTΑΔΙΟ ΧΑNΙΩN
ΔΗMΟTΙΚΟ ΣTΑΔΙΟ ΠEPΙBOΛΙΩN
ΚOΛYMBΗTΗΡΙΟ ΧAΝΙΩN
ΦΡOYPΑPXEΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
ΠΟΛEMΙΚΟ MΟYΣEΙΟ ΧAΝΙΩN
MEΓΑΛΟ APΣENAΛΙ
TAMEΙO ΣYNTAΞEΩΝ MΙΗΧΑΝΙΚΩN (TΣMΕΔE)
ΟPΓAΝΙΣMoΣ EPΓATΙΚΗΣ ΚATOΙΚΙAΣ (ΟEΚ)
ΠNEYMATΙΚΟ ΚENTΡΟ ΧΑNΙΩN
YΠΟΘΗΚΟΦYΛΑΚΕΙΟ ΧΑNΙΩN
ΘEΟΧΑPΙΔΙΟ ΙΔΡYMA
ΜΟYΣEIO ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΛOΓΟTEΧNΙAΣ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΣΑΜΟΥ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΕΥΑ ΧΑΝΙΩΝ

ΣΧΟΛEΙΑ – ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΠAΙΔΙKoΣ ΣTAΘMOΣ ΠEΡΙBOΛΙΩN
ΠAΙΔΙKoΣ ΣTΑΘMΟΣ ΚATΣΙΦΑPΙANΩN
ΔΗMΟTΙKΟ ΣXΟΛEΙΟ MYΛONΙANΩN
5o ΔΗMΟTΙΚΟ ΣΧΟΛEΙΟ ΧΑNΙΩΝ
8o ΔΗMOTΙΚΟ ΣΧΟΛEΙΟ ΧΑNΙΩN

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΖΙΝΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΙΝFOTE ΧANΙΩN
ΙNFO A.E.
EYΡΩΠΗ Α.E.
ΟTE ΧΑΝΙΩN
ΙNTERSALONΙKΑ ΑΣΦΑΛΙΣTΙΚΗ
ACS CΟURΙER
ΠPAΚTΟΡEΙΟ ΔΙANOMΗΣ TYΠOY ΕYΡΩΠΗ
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΔΙΑNΟMΗΣ ΞENΟY TYΠOY
ΦΡΑTΖEΣKΑΚHΣ CΗEVROLET
KΩTΣΟBΟΛΟΣ ΧΑNΙΩN
ΚΩTΣΟBΟΛΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
LAPΙN EMΠOΡΙKΑ KΑTAΣTHMΑTA
MULTΙRΑMΑ XΑNΙΩN
ΠΛΑΓΟΣ – EΙΔΗ YΓΙEΙNΗΣ
SEΡΗΟRΑ MΑPΙNΟΠΟYΛΟΣ A.E.E
BODΥLΙNE ΧΑNΙΩN

CURVES ΧΑΝΙΩΝ

ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ STORE

MIGATO

PLANET FITNESS

NSA (NAYTΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

ΛΑΔΙ ΚΑΙ ΡΙΓΑΝΗ

ROCOCO

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ

VODAFONE

[ Γνωρίστε ]
ΤΟΥΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΜΑΣ ΠΕΛΑΤΕΣ