Καθαρισμός Αεραγωγών

Οι Μεσογειακοί Καθαρισμοί Α.Ε. – Καφαντάρης Στέφανος με τη χρήση της πρωτοποριακής τεχνογνωσίας και τον άρτιο εξοπλισμό της Φιλανδικής εταιρίας LIFA AIR, την πολύχρονη εμπειρία της στους καθαρισμούς και το εξειδικευμένο προσωπικό της και με τις πιστοποιημένες διαδικασίες καθαρισμού που ακολουθεί, εγγυάται ένα καθαρό περιβάλλον χωρίς προβλήματα υγείας.

Η εσωτερική ατμοσφαιρική ποιότητα (IAQ) είναι μια σημαντική παράμετρος που χαρακτηρίζει το εσωτερικό περιβάλλον και σχετίζεται έντονα με την υγεία των κατοίκων των κτιρίων καθώς η λειτουργία του συστήματος εξαερισμού ενός κτιρίου είναι επίσης σημαντική, δεδομένου ότι ο πρωταρχικός ρόλος του εξαερισμού είναι να βελτιωθεί το εσωτερικό κλίμα του κτιρίου.

Η κακή ποιότητα του αέρα στο εσωτερικό του κτιρίου, συνδέεται άμεσα με την εμφάνιση συνδρόμων που έχουν επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, οι περισσότερες από τις οποίες έχουν παροδικό χαρακτήρα και εξασθενούν όταν ο χρήστης απομακρύνεται από το κτίριο. Οι κυριότερες επιπτώσεις εντοπίζονται  στο κεντρικό νευρικό σύστημα (κόπωση, πονοκέφαλοι, ζαλάδες, κ.α.), στο αναπνευστικό σύστημα (άσθμα, δύσπνοια, βρογχίτιδα, κ.α.), στο ανοσοποιητικό σύστημα (ευπάθεια σε ασθένειες, αλλεργικά προβλήματα, κ.α.) καθώς και προβλήματα στα μάτια, ερεθισμένος λαιμός κλπ.

Τρόπος Καθαρισμού Συστημάτων HVAC

  1. Οπτική επιθεώρηση με κάμερα robot 

Χρησιμοποιώντας τον άρτιο και πλέον εξελιγμένο εξοπλισμό της πρωτοποριακής Φιλανδικής εταιρίας «LIFA AIR», έχουμε τη δυνατότητα με τη χρήση του Duct Control Mini, το οποίο αποτελεί μια φορητή βαλίτσα επιθεώρησης για σύνθετους οριζόντιους αγωγούς, να καταγράφουμε την ποσότητα της επιβάρυνσης του αεραγωγού, συμπεριλαμβανομένων των πιο επιβαρυμένων περιοχών και της εμφάνισης προβλημάτων όπως συμπυκνωμάτων και καταστροφής από υγρασία. Τα αποθηκευμένα video ή φωτογραφικές απεικονίσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για προγραμματισμένες μετρήσεις συντήρησης, επισκευές ή πιστοποιήσεις.

  1. Σχεδιασμός μηχανικού καθαρισμού ανάλογα με τις απαιτήσεις της κάθε επιχείρησης

Οι μηχανικές τεχνικές είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για το καθαρισμό ορισμένων κομματιών του HVAC, συμπεριλαμβανομένων των ανεμιστήρων, διαχυτών, κλαπέτων και των εσωτερικών επιφανειών της μονάδας διαχείρισης αέρα. Χρησιμοποιώντας μηχανικές μεθόδους καθαρισμού, ενσωματώνονται τεχνικές ανάμιξης και απόσπασης υλικών καθώς και απομάκρυνσης τους. Οι συσκευές ανάδευσης περιλαμβάνουν βούρτσες ισχύος, συστήματα πεπιεσμένου αέρα και νερού καθώς και εργαλεία χειρός όπως βούρτσες. Η συλλογή των σωματιδίων επιτυγχάνεται με τη χρήση κενού από ειδικές συσκευές με κατάλληλη ταχύτητα σύλληψης ώστε να συλλέγουν το υλικό καθώς αυτό αποσπάται. 

  1. Πραγματοποίηση μηχανικού καθαρισμού 

Με κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό, την πρωτοποριακή τεχνογνωσία και τον άρτιο εξοπλισμό της «LIFA AIR»,  πραγματοποιούμε το μηχανικό καθαρισμό του συστήματος HVAC.

  1. Απολύμανση αεραγωγών

Τα απολυμαντικά είναι αντιμικροβιακά χημικά που είναι έτσι σχεδιασμένα ώστε εφαρμοζόμενα στην εσωτερική επιφάνεια των αεραγωγών να ελέγχουν την μόλυνση από τα μικρόβια.

  1. Επιβεβαίωση αποτελέσματος με χρήση κάμερας robot

Τα αποτελέσματα του καθαρισμού πάντοτε επιθεωρούνται παρουσία του πελάτη ή αντιπροσώπου του. Οι αγωγοί  καταγράφονται με τις ειδικές κάμερες robot και με ειδικές ταινίες ή δείγματα φίλτρων για μικρόβια εξασφαλίζουμε την ποιότητα του αποτελέσματος. Φωτογραφίες σημείων των αεραγωγών αποθηκεύονται και βοηθούν σε μελλοντικούς ελέγχους και ενέργειες συντήρησης.

  1. Έκδοση πιστοποίησης καθαρισμού & απολύμανσης

Με το πέρας των εργασιών καθαρισμού χορηγούνται τα αντίστοιχα πιστοποιητικά καθαρισμού και απολύμανσης.