Καθαρισμοί Εσωτερικών και Εξωτερικών Χώρων

Τακτικοί καθαρισμοί συντήρησης :

Συνεργεία αποτελούμενα από τον απαραίτητο αριθμό ατόμων εκτελούν τακτικούς καθαρισμούς σε επαγγελματικούς χώρους & οικίες. Η συχνότητα είναι ανάλογη των απαιτήσεων του χώρου σας ( καθημερινά / εβδομαδιαία) εντός ή εκτός του ωραρίου εργασίας της επιχείρησης σας.

Έκτακτοι γενικοί καθαρισμοί :

Με κατάλληλα εργαλεία και ειδικά χημικά, τα συνεργεία μας εκτελούν ειδικευμένους καθαρισμούς σε στοχευμένα σημεία, που δε γίνονται στοτυς καθημερινούς ή τακτικούς καθαρισμούς.