Εργοταξιακοί Καθαρισμοί

Οι βιομηχανικές μονάδες λειτουργούν κάτω από έντονες πιέσεις για αύξηση της απόδοσης των γραμμών παραγωγής.

Η συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων δεν ενισχύει μόνο την εικόνα ή την εργονομία των χώρων αλλά εν τέλει συμβάλει στην βελτίωση της παραγωγικότητας . Για να γίνει αυτό, λαμβάνουμε υπόψη μας όλες τις ιδιαίτερες συνθήκες διαμόρφωσης, δομής και λειτουργίας των βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

Δεν αφήνουμε τίποτε στην τύχη. Ούτε τις ‘’ευαίσθητες’’ περιοχές, ούτε τις χρονικές δεσμεύσεις, ούτε τις ιδιαιτερότητες των αναγκών κάθε περιοχής της εγκατάστασης.