Μηχανογραφική Έκδοση Κοινοχρήστων

Η MEDITERRANEAN CLEANING & SECURE ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ απαλλάσσει τους διαμένοντες στην πολυκατοικία από το άγχος και την πολύωρη απασχόληση για τη λύση πολλών καθημερινών προβλημάτων που προκύπτουν. Είμαστε στη διάθεσή σας για να σας προτείνουμε ένα πρόγραμμα διαχείρισης που ταιριάζει στις ανάγκες σας και που μπορεί να περιλαμβάνει:

1. Έκδοση και διανομή των κοινοχρήστων σε μηνιαία βάση και τήρηση βιβλίου εσόδων – εξόδων.
2. Είσπραξη των χρημάτων από κάθε διαμέρισμα σε ημέρες και ώρες που θα οριστούν κατόπιν συνεννόησης ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό ή ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου
3. Συγκέντρωση και εξόφληση υποχρεώσεων και λογαριασμών του κτιρίου προς τρίτους και Δ.Ε.Κ.Ο (ΔΕΗ, ΥΔΡΕΥΣΗ, κ.λπ.)
4. Επίσκεψη αντιπροσώπου της MEDITERRANEAN CLEANING & SECURE ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ σε σταθερή βάση για έλεγχο και καταγραφή αναγκών, φθορών, βλαβών κ.λπ.
5. Παραγγελία και παραλαβή του πετρελαίου με απαραίτητη την παρουσία εκπροσώπου των ενοίκων για διασφάλιση διαφάνειας, έλεγχος της ποιότητας και συνεχείς έρευνες αγοράς για εξασφάλιση συμφέρουσας τιμής.
6. Έλεγχος και συντήρηση καυστήρα, μηνιαίος έλεγχος και καταγραφή της στάθμης του πετρελαίου.
7. Έλεγχος και συντήρηση δικτύου υδροδότησης, αποχέτευσης, προγραμματισμός και επίβλεψη εργασιών απόφραξης, εκκένωσης βόθρων κ.λπ.
8. Έλεγχος και συντήρηση ανελκυστήρα.
9. Εξεύρεση, καθοδήγηση, έλεγχος και πληρωμή συνεργείου καθαρισμού. Ειδικά για τις παραθεριστικές κατοικίες, ο καθαρισμός και η προετοιμασία του οικήματος μπορεί να γίνει λίγο πριν από την άφιξή σας.
10. Διαμόρφωση και φροντίδα κήπων, εξεύρεση και έλεγχος κηπουρού ή συνεργείου κηπουρικής.
11. Εξεύρεση εταιρείας φύλαξης.
12. Ασφαλιστικά πακέτα και προτάσεις νομικής κάλυψης ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες.
13. Τακτική και προγραμματισμένη ενημέρωση όλων των ενοίκων και εξασφάλιση έγκρισης για οποιαδήποτε εργασία που απαιτεί μεγάλες δαπάνες.
15. Κίνηση απαιτούμενων νομικών διαδικασιών στην περίπτωση που κάποιοι ένοικοι δεν είναι συνεπείς στις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Και αυτές είναι μόνο κάποιες από τις υπηρεσίες που μπορούν να συνθέσουν το δικό σας πρόγραμμα!

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ειδικά για τις παραθεριστικές κατοικίες, οι λογαριασμοί και τα λοιπά έγγραφα μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στους ιδιοκτήτες και η εξόφληση τους να γίνεται με κατάθεση σε ειδικούς τραπεζικούς λογαριασμούς ή ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Επίσης, κατά τους μήνες που το οίκημα παραμένει κλειστό η MEDITERANIAN CLEANING & SECURE ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ αναλαμβάνει την επίβλεψη μια φορά τον μήνα.

Αναθέτοντας τις παραπάνω εργασίες στην MEDITERRANEAN CLEANING & SECURE ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ εξασφαλίζετε:

1. Μόνιμη απαλλαγή από κάθε ευθύνη διευθέτησης προβλημάτων, συντονισμού εργασιών, φυσικής παρουσίας και επίβλεψης εργασιών καθώς κα συγκέντρωσης εγγράφων, χρημάτων κ.λπ. από τους ενοίκους.
2. Αποφυγή διαπροσωπικών εντάσεων και αρμονική συγκατοίκηση όλων των ενοίκων λόγω των διαφανών και δίκαιων υπηρεσιών της MEDITERRANEAN CLEANING & SECURE ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ που προάγουν και διαφυλάσσουν τόσο το συνολικό όσο και μεμονωμένα το συμφέρον κάθε ενοίκου.
3. Εύρυθμη λειτουργία του κτιρίου, υπεύθυνος έλεγχος και τήρηση κάθε απαιτούμενης εργασίας που ορίζουν οι κανόνες ασφαλείας.
4. Η είσπραξη κοινοχρήστων λογαριασμών.
5. Η έγκαιρη προμήθεια πετρελαίου και ο έλεγχος της παραλαβής του.
6. Η πληρωμή των κοινόχρηστων δαπανών σε τρίτους (ΔΕΗ, ΔΕΥΑΧ, καθαρίστρια, συντήρηση ανελκυστήρα, κλπ.)
7. Η μέριμνα για τη στοιχειώδη ασφάλεια (κλειδιά, πυροσβεστήρες, ασφάλειες) και αισθητική (καλλωπισμός με καθρέπτες, πίνακας ανακοινώσεων, κλπ.) των κοινόχρηστων χώρων, προβαίνοντας άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες.
8. Η παραλαβή και εξεργασία των δεδομένων (λογαριασμών, αποδείξεων, δαπανών κτιρίου κ.λ.π.) με τον τρόπο που σας εξυπηρετεί καλύτερα, όπως τηλεφωνικά, με φαξ, e-mail ή συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα που θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας.

Ειδικευμένοι και έμπειροι τεχνίτες αναλαμβάνουν να φέρουν εις πέρας τεχνικές εργασίες, άμεσα και οικονομικά, υπό την επίβλεψη της MEDITERRANEAN CLEANING & SECURE ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ­

Στην περιοχή σας υπάρχει σίγουρα μια από τις πολυκατοικίες που είναι σήμερα πελάτες μας. Ρωτήστε τους να σας πουν για την ποιότητα και την συνέπεια που χαρακτηρίζει το γραφείο μας.