Καθαρισμοί Υαλοπινάκων

Συνεργεία με κατάλληλα εργαλεία, ανυψωτικά μηχανήματα, κρεμαστές πλατφόρμες, πλένουμε σε προγραμματισμένο χρόνο ή κατ΄ εντολή περιμετρικούς και διαχωριστικούς υαλοπίνακες.